استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 • مقدمه  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  


 •  در اين بخش به معرفي اجمالي فلاسفه و مقالات نگاشته شده درباره هر فيلسوف  مي پردازيم . اين مطالب صرفا نقل اقوال است و نقد ونظر هاي استاد در مورد نظريات فلاسفه بعد از تكميل مقدماتي  در بخش هر فيلسوف در آينده  اضافه خواهد شد.
  dekart.jpg - 118x114 - 2.60 kbMullaSadra.jpg - 195x225 - 6.50 kbaristotle.jpg - 300x390 - 18.93 kbAlfarabi.jpg - 200x287 - 21.21 kbDavidHume.jpg - 300x363 - 25.23 kbsocrate.jpg - 164x218 - 5.69 kb2.jpg - 213x280 - 26.52 kbMsm-heidegger.jpg - 200x273 - 8.37 kb180px-27042008333.jpg - 180x240 - 10.19 kb1343_orig.jpg - 220x160 - 7.75 kb2.jpg - 200x253 - 10.92 kb225px-Nasir_al-Din_Tusi.jpg - 225x297 - 23.58 kbplato2.jpg - 175x242 - 16.40 kb11.jpg - 180x271 - 12.38 kb200px-AverroesColor.jpg - 200x157 - 9.26 kb170px-JeanPaulSartre.jpg - 170x242 - 9.80 kbnozick.jpg - 285x424 - 11.82 kbzn0g9l.jpg - 450x666 - 29.21 kb
   
   
 • مطالب مرتبط
 •  
 • فایلهای مرتبط
 • فایل
  عنوان