استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 • اصلاح علوم انساني  
 • 1390-09-03 14:27:5  
 • تعداد بازدید : 373   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • اصلاح علوم انسانی:

  از اصلاح علوم انسانی بطوراجمالی وکلی ومبهم بحث کردن ،بی فایده است آنطور که در چهارشنبه شبها از شبکه چهار تلویزیون بحث می شود به نام برنامه زاویه که خیلی اجمالی وکلی ومبهم وغیر شفاف است حتی طرفین تعریف جامع وکاملی از دین در آن ندارند بحثی کم فایده و یا بی فایده است وباید مصداقی وشفاف باشد.

  علوم انسانی ،(از سه سرچشمه به وجود آمده ولذا)
  ظاهرابه سه قسمت تقسیم می شود:
  1-علوم تجربی انسانی همچون  علم اقتصاد وعلم روانشناسی وروانکاوی وعلم جامعه شناسی و...
  2-علوم عقلی همچون فلسفه علم ، فلسفه مابعدالطبیعه،فلسفه حقوق ،فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی ، فلسفه دین و...
  3-علوم نقلی واعتباری همچون تاریخ وعلم حقوق و...


  1-علوم تجربی انسانی همچون علم اقتصاد و روانشناسی و روانکاوی وعلوم جامعه شناسی و...
  در این قسمت آنچه را علم به معنی دقیق کلمه است را باید از تئوریها جدا کرد و در باره آنها جدا گانه و به طور تفصیلی باید بحث کرد همچون قسمتهایی از تئوریهای گفتار آگوست کنت واریک فروم و...
  وآدم اسمیت و مارکس وغیره ...که تئوری یا مکاتبی ((1)) هستند قوانین علمی اقتصاد وقوانین علمی روانکاوی وجامعه شناسی وغیره که قوانین علمی تجربی هستند جداگانه ومفصل بحث شود
  2-در قسمت علوم عقلی نیز باید اول از اصلاح فلسفه قدیم وفلسفه جدید که بی تاثیردر سایر علوم انسانی هم نیست شروع شود.
  3- اما در قسمت علوم نقلی وعلوم اعتباری همچون تاریخ((2)) وحقوق وغیره که ممکن است دستهای با غرض آلوده سیاسی ومذهبی خاص ونژادی و...در نقل و وضع آنها دخالت کرده باشد نیازمند بازنگری واقع بینانه است .

  مثلا در تاریخ "فلسفه غرب " باید اول به نقل صحیح  آن فلسفه ها پرداخت سپس فلسفه هایی که اثبات خدا را ممکن نمی دانند ویا به طوری با عقاید ما منافات دارد همچون فلسفه کانت وهیوم ، فروید و غیره را به نقد و بررسی گذاشت و با دلایلی معقول ومستدل و قابل قبول هرعاقلی رد و ابطال کرد.
  ونیزدرقسمت "علوم تجربی انسانی" همچون علم اقتصاد می بایست بحث "مکتبهای اقتصادی" همچون مکتب های سرمایه داری و اشتراکی و اسلام بطور دقیق ومشخص از هم جدا شوند وامتیازهای  مکتب اقتصادی اسلام بطورمستدل و قابل قبول روشن گردد مثلا در اینکه اگر مکتب اقتصادی اسلام درست اجراء شود طبقه فقیر وجود خارجی نخواهد داشت و اما در قسمت قوانین تجربی اقتصاد همچون تاثیر مقدارعرضه وتقاضا در قیمت دربازار و کلا  "قوانین تجربی اقتصاد" که به حد صد درصد تجربی رسیده  ا ست قابل انکار نیست وبحث از آنها با بحث از "مکتب های اقتصادی " کاملا فرق می کند.
  همچنان  که در قسمت "قوانین تجربی روانشناسی و روانکاوی وجامعه شناسی " که " قطع نظر ازهرعقیده ومذهبی "درخارج وجود دارند واز "هست های تجربی" حکایت می کنند ازبحث درباره "مکتب های روانشناسی و  روانکاوی و جامعه شناسی "کاملا جدا است  (یعنی  در مساله اتصاف یا عدم اتصاف به عناوین دینی )
  خلاصه اینکه دربحث از" اصلاحات  علوم انسانی" یا بحث از "اسلامی کردن علوم انسانی "باید بطور جداگانه بر روی هر علمی بخصوص  و مصداقی و شفاف بحث شود .(  درباره  تاریخ جدا     درباره قوانین تجربی جدا   ودرباره مکتب ها جدا ونیز درباره تئوری ها جدا بحث شود ) وصرف بحث روی عنوان مبهم و مجمل  وکلی  "علوم انسانی" ،هرگز صحت  وعدم صحت "اتصاف علوم انسانی به اسلام " را روشن نمی کند

  ادامه دارد....

   

  قم المقدسه

  5 آذر 1390

  سید محمد رضا علوی سرشکی

   
 •  
 •   
 • 1390-09-06  
 • % 90
 •  
   
 •  
 • میهمان  
 • 1390-09-18  
 • % 15
 •  
   
 •  
 •   
 • 1390-09-18  
 • % 71
 •  
   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %64
  تعداد آراء :
  4
  امتیاز شما :