استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
رساله حاضر عهده ‏دار نقد آراء هيوم در زمينه تئورى شناخت و مابعد الطبيعه است. در اين مقدمه به دو مطلب خواهيم پرداخت
 
 54571
  •  1388-10-15
هيوم (1711-1776) در اوايل قرن هيجدهم ميلادى در انگلستان متولد شد و در اواخر همان قرن در اين كشور درگذشت
 
 54540
  •  1388-10-15
مقصود لاك از شهود درونى همان شهود بى واسطه آد می نسبت به وجود خود و اراده خويش است كه در اصطلاح ارسطوئيان به آن، علم حضورى می ‏گويند
 
هیوم می گوید: بشر چيزى نيست جز بسته يا مجموعه‏اى از ادراكات گوناگون كه به سرعت غير قابل تصورى يكديگر را تعقيب می ‏كنند و ...
 
 54532
  •  1388-10-15
تمام احساسات و تصور كردن‏ها و تصميم گرفتن‏ها، افعال فاعل انديشه است و معقول نيست «فاعل انديشه» با «افعال انديشه» يكى باشد
 
از آنجا كه افعال درونى و بيرونىِ فاعل انديشه بر اساس آگاهى و اختيارش به وجود می ‏آيد، «فاعل انديشه» را علت آگاه هم می نامند
 
 54526
  •  1388-10-15
نفس انسان بر خلاف جسم، از هيچ عرضى تركيب نيافته بلكه جوهر محض است. گرچه تمام اَعراض نفس دگرگون می ‏شود...
 
 54441
  •  1388-10-14
از خصوصيات ديگر فاعل انديشه، وحدت حقيقى و مستمر آن است. به بيان ديگر من فاعل انديشه، غير قابل تقسيم است
 
 54440
  •  1388-10-14
اگر مقصود هيوم از اينكه «من انطباعى يگانه از خود ندارم» آن است كه من تصورى حسى يا محسوس خارجى نيستم، گفتارى صحيح است. اما اگر ...
 
ماده ـ يعنى الكترون و پروتون ـ هرگز حركت و حرارت و ساير صفات خود را نه درك می ‏كند و نه در ايجاد آنها يا در باره كارهايش اختيارى دارد
 
 
  • تعداد رکورد ها : 31